En finmekanikers livsverk
Peter Stefanov utbildade sig till svarvare på 1960-talet då han fortfarande bodde i Jugoslavien. Åtta år senare kom han till Sverige, där han efter några år som anställd, etablerade sitt företag Lidingö Produktion på Lidingö, strax utanför Stockholm.
Att etablera sig i den här branschen har inte varit lätt, men genom målmedvetet arbete och med bibehållen hög kvalitet har Peter Stefanov skapat en bra plattform för sin verksamhet.
- Jag har hållit på i mer än trettio år med legotillverkning av finmekaniska detaljer, berättar Peter. Jag har förtjänat mitt goda rykte som en noggrann yrkesman med höga krav på mig själv, min personal och på de avancerade detaljer vi tillverkar. Kalla det gärna stolthet för det skäms jag inte för.

Lidingö Produktion är inget stort företag när man ser till antalet anställda, men när det gäller kvaliteten på de jobb de utför anser de att de har få motsvarigheter i Stockholmsområdet. Här jobbar fem personer idag. VD och ägare är Peters son Bojan, som kom in i företaget på 90-talet.
- Även om min far börjar närma sig pensionsåldern, är vi glada över att han fortfarande vill ställa upp. Vi kan inte nog värdesätta hans yrkesskicklighet och professionalism, säger Bojan.
Han har satt nivån på vår verksamhet och skämt bort kunderna med högsta kvalitet på utfört arbete.

Företagets kvalitetspolicy är att produkterna alltid skall överensstämma med kundernas förväntningar och krav och att leveranstiderna måste hållas. Endast så kommer varje leverans att fortsätta vara en rekommendation för kommande uppdrag.
- Vi gör så exklusiva jobb och ofta i så små serier att det helt enkelt måste bli bra, säger Bojan. Något annat alternativ finns inte för oss. I så fall har vi inget berättigande.

Verksamheten på Lidingö Produktion omfattar svarvning och fräsning i moderna CNC-maskiner, rundslipning och planslipning, serietillverkning av avancerad finmekanik, prototyptillverkning och rådgivning.
Företaget har CAD/CAM-utrustning och en modern maskinpark och mätutrustning som sköts av kvalificerade maskinoperatörer.
- Vår styrka är avancerade detaljer med hög kvalitet, avslutar Bojan. För att behålla vår höga nivå på längre sikt kommer vi att behöva nyanställa. Men duktigt yrkesfolk växer inte på trän.


Lidingö Produktion

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-7663131
Fax: 08-7665051


Email:
lp.ab@swipnet.se

Hemsida:
www.lidingoproduktion.se

Adress:
Lidingö Produktion
Värdshusvägen 1
18163 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN